Olesya
Olennikova

Biography
Narodila jsem se v Moskvě v roce 1979. V roce 2003 ukončila jsem studium na Moskevské státní uměleckoprůmyslové Stroganovově akademii obor monumentální a dekorativní umění (1997-2003). Během studií jsem se podílela na vytváření monumentálních reliéfů v katedrálním chrámu Krista Spasitele (sál zasedání Synodu) v Moskvě pod vedením děkana své fakulty, známého a talentovaného sochaře současnosti A. N. Burganova. Od roku 2004 jsem na volné noze v Evropě a zabývám se uměleckými plátny. V roce 2005 otevřela jsem v Moskvě vlastní uměleckou dílnu, která se zabývá nástěnnou malbou a dalšími formami monumentálního umění v interiéru a exteriéru obytných a veřejných budov. Od roku 2008 se dílna zapojila do náročné a zodpovědné práce v oblasti chrámového umění a restaurování památek. V roce 2011 obdržela jsem osobní děkovný dopis s požehnáním na tvorbu od metropolity Kirinského Afanasije.

A co mě motivuje jako malířku?

Když cestuji po městech a zemích a navštěvuji galerie, často vidím čistě komerční přístup k umění. V umění za měřítko kvality jsou všeobecně považovány dovednosti technického provedení. Vidíme velmi mnoho krajin, zátiší a květin, které velmi rádi kupují lidé. Mým hlavním cílem při tvorbě obrazu je vnitřní potřeba nejen vyvolat emoce, ale i povzbudit k přemýšlení. Když maluji obraz, snažím se do něj vložit hlubší smysl a hlubší filozofickou koncepci. Myslím, že obrazy by se neměli tvořit rychle. Malíř by měl prožít část svého života s obrazem, dokud ho vytváří, nechat v něm kus sebe a své životní zkušenosti. Nemám ráda velmi drahé abstraktní umění, protože v něm často vidím jen pokus o simulaci myšlenky a faleš, a tam, kde je faleš, není duše. Kde není duše, nemůže byt umění jako takové. Z mého pohledu dokonalý tvůrce je člověk, který umí nejen cítit, ale dokáže i přemýšlet a zrovna tak i naopak - nejen myslí, ale i cítí.